САВЕТ НИМУСА

Уметнички директор и директор НСО-а:

Светозар Везенковић дипл. музичар

Селектор фестивала/ НКЦ:

Aнa Живановић, наставник музике

Председник Савета Нимус-а:

Владимир Ђекић

Заменик председника Савета Нимус-а:

Јелена Милошевић

Чланови савета фестивала:

Данијела Перић
Милена Мишић Филиповић
Немања Божанић

ОРГАНИЗАТОРИ НИМУСА

ПРИЈАТЕЉ

Град Ниш

ОРГАНИЗАТОРИ

Нишки симфонијски оркестар

Генерала Милојка Лешјанина 16, Тел. 018 / 246-620

Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб, Тел. 018 / 595-740