САВЕТ НИМУСА

Уметнички директор и директор НСО-а:

Весна Братић

Селектор и уредник муз.програма НКЦ-а:

Светозар Везенковић

Председник Савета Нимус-а:

Милена Костић

Заменик председника Савета Нимус-а:

Милена Мишић

Чланови савета фестивала:

Милена Костић
Наташа Тасић
Александра Божанић
Дарко Николић

ОРГАНИЗАТОРИ НИМУСА

Нишки симфонијски оркестар

Генерала Милојка Лешјанина 16, Тел. 018 / 246-620

Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб, Тел. 018 / 595-740, 595-741

ПОКРОВИТЕЉ НИМУСА

Град Ниш

ПРИЈАТЕЉИ НИМУСА

Туристичка организација Ниш
Медивест КТ
Јужне вести
Народне новине
Зона Плус
Сити радио
Белами
Тв Коперникус
Нишка Телевизија